Tehničke informacije

U zaptivenoj izo jedinici zatvoren je i pritisak zraka koji se trenutno nalazio u prostoru u kome se proizvodi izo jedinica. Promjenom vanjskog pritiska zraka (barometarske promjene ili promjene u nadmorskoj visini između proizvodnje i mjestu ugradnje i transporta), odnosno temperature, zatvoreni pritisak u izo jedinici će reagirati. Ovisno o krutosti savijanja na staklenim pločama, deformacije koje se mogu desiti jesu ispupčenja ili uvlačenja staklenih ploča jer nastaje pritisak na staklu i zaptivnom rubu. Konstanta plina (p x V) nije više moguća, što je zatvoreni volumen veći nastali efekti su vidljiviji.

Najčešći problemi:

Problem 1. Uzrok jakog isticanja klimatskog efekta.
Zaptivanje izo jedince se vrši na ca. 500 m nadmorske visine, odvoz preko 1100 m nadmorske visine, ugradnja na 350m nadmorske visine koja uzrokuje promjenu u zatvorenom pritisku zraka unutar izo jedinice.

Problem 2. Deformacija ploče stakla…lom?
Ovisno o godišnjem dobu, oblik izo jedinice će se promjeniti (konkavna / konveksna). U kojoj mjeri će biti taj efekt vidljiv, odlučuju neki od sljedećih faktora: atmosferski utjecaji, nadmorska visina,debljina stakla, širina međuprostora unutar izo jedinice i sl. koji nažalost mogu dovesti do neobjašnjivog loma izo jedinice.

Kako ovo spriječiti!?

Potreba za izjednačavanjem pritiska unutar izo jedinica je neophodna zbog sve većeg omjera trostrukih izo jedinica, velikih formata, asimetričnih struktura izo jedinica, velikih razlika u nadmorskim visinama između mjesta proizvodnje i mjesta ugradnje te duge transportne udaljenosti. Ovisno o strukturi izo jedinice Kristal d.o.o. preporučuje da se već kod razlika u nadmorskoj visini od 400-500 metara između proizvodnje i ugradnje izrade izo jedinice s izjednačenim pritiskom unutar izo jedinice.

Kristal d.o.o. će sukladno zahtjevu kupca izraditi izo jedinice sa pripremljenim pritiskom sukladno podacima o nadmorskoj visini mjesta ugradnje i/ili transporta. Napominjemo, da daljnje tretiranje izo jedinice nije potrebno kao što zahtijevaju izo jedinice izrađene s manuelnim ventilima za izjednačavanje pritiska. Izrada izo jedinice s ventilima su predmet posebne narudžbe, odnosno usluga ugradnje ventila se naplaćuje. Dok potrebu za strojnim izjednačavanjem Kristal neće naplaćivati, kupac je dužan naznačiti da treba tu uslugu i dati podatke o nadmorskoj visini i prosječnoj temperaturi zraka mjesta isporuke ili ugradnje stakla.

Napomena: Ukoliko kupac ne naglasi na svojoj narudžbi potrebu izrade izo stakla nekom od ove dvije mogućnosti, Kristal neće prihvatiti reklamaciju u slučaju pojave deformacije stakla koja je prethodno objašnjena.