Kontinuirane fasade

Početna » Staklene fasade » Kontinuirane fasade

Sistem klasične (kontinuirane) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno razdvajaju horizontalni i vertikalnih nosači – al. profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi, pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima. Otvarajući otvori – prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose.

  • Ostakljenje: klasično izolirajuće staklo
  • Primarno brtvljenje: butil
  • Sekundarno brtvljenje: polisulfid, poliuretan, silikon