Sigurnosno kaljeno staklo

Početna » Staklo » Sigurnosno kaljeno

Optimalna sigurnost

Zahtjevi za sigurnošću posljednjih su godina sve izraženiji. Našim programom sigurnosnih stakala možemo ispuniti sve današnje potrebe moderne arihitekture odnosno zahtjeve za sigurnošću, a koji se odnose na:

  • Zaštitu od loma, provala i vatrenog oružja
  • Zaštitu od ozljeda u slučaju loma
  • Zaštitu od vatre i dima
  • Postojanost pri lomu stakla

Sigurnosno kaljeno staklo (ESG) je staklo zagrijano do granice plastičnosti na približno 600 ⁰C, nakon čega je naglo ohlađeno zrakom. Staklo tako dobiva visoku mehaničku i termičku otpornost. U slučaju loma stvara se mreža malih zrnaca sa zaobljenim rubovima, te je mogućnost ozljede minimalna: Sigurnosno kaljeno staklo nakon postupka termičke obrade nije moguće dodatno obrađivati. Sve obrade rezanja, bušenja i brušenja moraju se obaviti prije kaljenja. Površinska obrada poput pjeskarenja i satiniranja izvodiva je i nakon kaljenja. Prednost sigurnosnog kaljenog stakla je u povećanoj mehaničkoj i termičkoj čvrstoći, te sigurnosti od loma (prema EN 12 150).

Primjena ovog stakla je u ostakljivanju vanjskih i unutarnjih stijena objekata (fasade), zaštitnih ograda, vrata, terasa, balkona, zimskih vrtova, telefonskih govornica, tuš kabina, brodova kao i u izradi izolacijskog stakla.

Pored sigurnosnog kaljenog stakla postoji i sigurnosno, ali djelomično kaljeno staklo (TVG), koje je prema mehaničkim i termičkim svojstvima između float i sigurnosno-kaljenog stakla. Također, i kod ovog sigurnosnog stakla u slučaju loma stvara se mreža, ali većih komadića stakla sa zaobljenim rubovima, te se ni ono ne može dodatno obrađivati.

Sigurnosno djelomično kaljeno staklo primjenjuje se pri stropnim ostakljenjima, ostakljenju staklenih pročelja, te u slučajevima velikih termičkih i mehaničkih promjena gdje se ne zahtijeva sigurnost.