Polustrukturalne fasade

polustrukturalnePolustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom širinom, i to po obodima elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. Izgled na fasadi je isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih dijelova fasade. U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integriranja otvarajućih polja s različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom al. profila.

*Klasično izo staklo učvršćeno al. letvicama u horizontalnom i okomitom smjeru – rub zaštićen od UV-zraka.
*Izo staklo s prepustom učvršćeno al. letvicama u horizontalnom i okomitom smjeru s emajliranim slobodnim rubom – rub zaštićen od UV-zraka.

karakteristicni detalji
Karakteristični detalji

polustrukturalna


Ostali tipovi fasada: