Vitraji

Vitraj se najviše primjenjuje kao prozorsko staklo.

Orginalni vitraj se izrađuje na način da je sastavljen od raznobojnih staklenih pločica povezanih olovnim ili bakarnim okvirom, stoga je vitraj, cjelina koja čini jednu smišljenu kompoziciju ili ukrasno polje. Nekad je bio najviše u uporabi u gotičkim crkvama, ali danas se vitraj može vidjeti ne samo u crkvama, nego se ugrađuje i na druge objekte i predmete.

Kristal Vam nudi izradu po vlastitom idejnom rješenju sukladno željama i potrebi objekta ili prema već izrađenom idejnom rješenju. Osim primjene u prozorskim staklima, vitraj ima svoju primjenu u izradi namještaja, npr. ugrađuje se u kuhinjske elemente, vrata, vitrine, lampe i sl.