Sigurnosna stakla

Zahtjevi za sigurnošću posljednjih su godina sve izraženiji. Našim programom sigurnosnih stakala možemo ispuniti sve današnje  potrebe moderne arihitekture odnosno zahtjeve za sigurnošću, a koji se odnose na:

 

safetySvako KRISTAL THERMO izo staklo može biti izrađeno sa svim vrstama postojećih sigurnosnih stakala a ista posjeduju veću čvrstoću, otpornija su na udarce i nude efikasnu zaštitu od provala i vandalizma  te ispunjavaju sve vrste zaštite kao i ostale sigurnosne zahtjeve.

Kristal Vam nudi izo stakla u kombinaciji sa sljedećim vrstama sigurnosnih stakala: