Natječaj za radno mjesto – Referent pravno-kadrovskih poslova – 1 izvršitelj m/ž

velj 7, 2021 | Natječaji

Mjesto rada: Vitez, adresa Poslovni centar 96

Opis poslova:
· zastupanje Društva pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima,
· pružanje pravne podrške u izvršavanju svih procesa rada,
· davanje pravnih mišljenja i tumačenja za potrebe Društva,
· koncipiranje i izrada ugovora, zapisnika i drugih internih akata,
· briga o izvršenju sudskih i odluka drugih tijela koje utiču na poslovanje Društva,
· nadzor osiguranja naplate i provedba prisilne naplate potraživanja Društva,
· prijava i odjava radnika,
· planiranje i organiziranje stručnog usavršavanja radnika,
· vođenje propisanih evidencija svih radnika, te vođenje dokumentacije (dosjea) radnika,
· pribavljanje svih dokumenata za potrebe Društva, a koji se izdaju od strane državnih organa
· praćenje propisa, zakona i sudske prakse,
· usklađivanje poslovanja Društva s zakonskim propisima,
· ostali poslovi po potrebi i naređenju.

Potrebni uvjeti:
·        VSS pravnik
·        1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
·        računalna pismenost (Windows okruženje i upotreba MS office-a)
·        poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu- razina B2
·        vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:
·        Kratku poslovnu biografiju
·        Dokaz o stručnoj spremi
·        Dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na usmeni intervju.
O vremenu i mjestu odražavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonski najmanje tri dana prije odražavanja.
Javni oglas ostaje otvoren osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
Prijave za javni oglas mogu se dostaviti osobno putem protokola, putem pošte na adresu i putem maila info@kristal.eu sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos – Referent pravno-kadrovskih poslova“