Informacije Info
Maloprodaja Retail
Informacije
E-mail:
Web:
www.kristal.eu
Telefon:
+387 30 717 733
Maloprodaja
E-mail:
Tel / Fax:
+387 30 718 697
Mob:
+387 63 395 522

E-mail:
Tel:
+387 30 718 699
Fax:
+387 30 718 697
Nabava Purchasing department
Tehnička priprema Technical department
Nabava
E-mail:
Tel:
+387 30 717 640
Mob:
+387 63 288 573
Fax:
+387 30 713 111
Tehnička priprema
E-mail:
Tel:
+387 30 717 736
Mob:
+387 63 288 575
Fax:
+387 30 718 697
Ugradnja
E-mail:
Telefon:
+387 30 718 697
Fax:
+387 63 335 854
Fax:
+387 30 718 697
Direktori Directors
Veleprodaja Sales department
Izvršni direktor
E-mail:
Tel:
+387 30 717 031
Mob:
+387 63 334 662

Direktor komercijalnog sektora
E-mail:
Tel:
+387 30 718 690
Mob:
+387 63 336 019
Fax:
+387 30 714 747

Direktor tehničkog sektora
E-mail:
Tel:
+387 30 717 736
Mob:
+387 63 288 575
Fax:
+387 30 718 697
Hercegovina, Sarajevo
E-mail:
Tel:
+387 30 718 693
Mob:
+387 63 335 445
Fax:
+387 30 714 747

E-mail:
Tel:
+387 30 717 036
Mob:
+387 63 395 502
Fax:
+387 30 714 747

Tuzlanski kanton/
RS Istok / Goražde
E-mail:
Tel:
+387 30 713 123
Mob:
+387 63 333 051
Fax:
+387 30 714 747

RS Zapad/Posavina
Unsko-sanski kanton
E-mail:
Tel:
+387 30 717 638
Mob:
+387 63 395 527
Fax:
+387 30 714 747
Izvoz/Export
E-mail:
Telefon:
+387 30 718 692
Fax:
+387 63 333 511
Fax:
+387 30 714 747

Srednjobosanski kanton/
Zeničko-dobojski kanton
E-mail:
Telefon:
+387 30 717 734
Fax:
+387 63 333 057
Fax:
+387 30 714 747

Fakturiranje
E-mail:
Telefon:
+387 30 717 032
Fax:
+387 63 288 569
Fax:
+387 30 714 747
Marketing-dizajn Marketing-design
Kristal transport
Kristal glass (EU)
E-mail:
Telefon:
+387 30 717 733
E-mail:
Telefon:
+387 30 712 100
Mobitel:
+387 30 718 691

Radimo od ponedeljka do petka, 07:30 - 17:00 maloprodaja(do 15:50 veleprodaja).

Subota 07:30 - 15:00 maloprodaja, (do 14:00 veleprodaja). Nedjelja neradna. Određeni dani i blagdani su također neradni, ali o tome putem web stranice ili Facebook.

 

Kontakt