Tekasol

Za lakše djelovanje i uporabu različitih materijala i uredaja. Jednostavno, ućinkovito i brzo uklanja teškoće jednim pritiskom.