Kombinirane fasade

 franšizni centarKombinirana fasada, silikonska fuga ili EPDM fuga i kapa. 

vertikalna kapa

 

                                  Hotel Zenica, Zenica (BiH)                                                                                                                           Hotel Blanka, Vlašić (BiH)

primjeri


Ostali tipovi fasada: