Butil

Butil JS 680 Tremco

JS 680Opis : JS 680 je jednokomponentni polyisobutylene zaptivna masa , posebno razvijen za proizvodnju izo jedinica.

Svrha : JS 680 se koristi kao osnovna zaptivna masa (prepreka za vlagu i gas) u izolacijskim jedinicama. 

Prednosti :

 • fleksibilnost pri niskim temperaturama
 • visoka UV zaštita
 • Odlično prijanjanje na staklo, aluminij, pocinčani čelik i različite (kombinirane- druge) materijale
 • Zadržava fleksibilnost pri visokim rasponima u temperaturi
 • izuzetno niska propusnost vlage i plina
 • nema zamagljivanja     

 Pakovanje:TREMCO BUTIL JS680 - 1 kg, 2,4 kg i 7 kg. Butil GD 115 6,8 kg

 

Svrha : JS 336 izvrsno prijanja na staklo i pocinčani čelik.

Prednosti :

 • nema potrebe za mjerenje – jedna komponenta (jenodkomponentna)
 • nema otpada prilikom nanošenja
 • izvrsno prianjanje na staklo, aluminij i pocinčani čelik
 • adekvatan korisnik
 • uredno (čisto) mjesto proizvodnje